Sterk verhoogde zomersterfte waargenomen

De extreme hitte en droogte van de afgelopen weken laat een sterk verhoogde zomersterfte optekenen.

Zomersterfte vindt voornamelijk plaats wanneer de fotosynthesecapaciteit hoog is en de zuurstofhuishouding van het vijverwater zeer volatiel is ingeschaald. Dit wil zeggen met zuurstofonderverzadiging (’s nachts, dalende en kritisch naar de vroege ochtend toe) als zuurstofoververzadiging (overdag, met een sterk stijging in de late namiddag/avond, niet kritisch). Aangezien er ’s nachts geen zuurstof geproduceerd wordt door waterplanten/algen maar er wel een hoog zuurstofverbruik is zal de zuurstofconcentratie in de vroege ochtend op zijn laagst zijn. Dit is dan ook de periode waarbij het zuurstoftekort optreedt.

Bij zonnige dagen is de zuurstofopbouw vaak voldoende om het nachtelijke verbruik te overbruggen en geen problemen te veroorzaken. Van zodra er een bewolkte dag volgt daalt de natuurlijke zuurstofproductie (door fotosynthese) aanzienlijk. Het nachtelijk zuurstofverbruik blijft echter even hoog. De nacht volgend op een (sterk) bewolkte dag is steeds kritisch. Onderstaande grafiek geeft een duidelijke voorstelling van het zuurstofverloop dag/nacht onder verschillende weersomstandigheden.

Zomersterfte treedt vooral op in kleine(re), afgesloten ondiepe wateren. De oorzaak van deze sterfte is vaak de hoge watertemperatuur in combinatie met een waterbloei of sterke onderwaterplantengroei.

Het is essentieel om gedurende deze periode zowel overdag als gedurende de nachten maximaal te beluchten. Overdag om extra zuurstofreserves op te bouwen en hoger in te schalen en ’s nachts om de verliezen te beperken. Er mag absoluut geen enkele nacht overgeslagen worden.