Ammonia Reduce

Intensieve wedstrijdvijvers hebben af en toe te maken met hogere ammoniakniveau’s. Voornamelijk gedurende de zomerperiode en bij intense algenbloei kunnen ammoniakwaarden oplopen.

Indien ammoniakwaarden hoog oplopen kunnen deze letaal zijn voor het aanwezige visbestand maar ook een langdurige blootstelling aan lagere (niet letale) waarden zorgt voor gezondheidsproblemen bij vissen. Hierdoor worden vissen slomer, trager en foerageren ze minder.

Een belangrijk direct gevolg is dat de vangsten teruglopen. Een gevolg op middellange termijn is het dunner worden van de slijmhuid en het gevoeliger worden van de vissen voor parasitaire en bacteriële infecties.

Bio Ammonia Reduce is een natuurlijk middel dat ammoniak bindt in water en onmiddellijk de ammoniakwaarden laat teruglopen. Dit kan zeer belangrijk zijn om in te zetten wanneer er bijvoorbeeld een zeer plotse algenmortaliteit optreedt (najaarssterfte), er een wateromkering plaatsvindt of een lozing (overstort) gebeurt.

Snel ingrijpen kan de situatie snel laten normaliseren en veel vissen redden.

Contacteer AE vrijblijvend ivm Bio Ammonia Reduce en de benodigde dosering voor uw vijver.

2016-07-23-vissen-drijven-boven-wegens-zuurstofgebrek