Water- en slibkaarten

Gedetailleerde bathymetrische kaarten geven een duidelijk beeld van de onbekende onderwaterwereld. Obstakels, plateaus en troggen worden duidelijk in beeld gebracht eventueel in combinatie met de sidescan/downscan sonar om een duidelijk beeld te krijgen van het landschap onder de waterspiegel.

Tevens kunnen volumeberekeningen gemaakt worden die exact weergeven hoeveel water/slib een plas bevat, onderzoek van het sediment kan aanduiden waar de sedimentval gepositioneerd is en maakt gerichter behandelen of baggeren mogelijk.

Ook slibstaalname op GPS-positie en onderzoek op zware metalen behoort tot de onderzoeksmogelijkheden.

AE kan voor u al deze activiteiten uitvoeren.

Wilt u weten wat AE voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Dieptekaart