Sediment quickscan

Een sediment quickscan laat toe om exacte sediment- en watervolumes te bepalen. Tevens geeft de quickscan een bathymetrisch profiel weer van het waterlichaam met exacte dieptes.

Voornamelijk voor het uitvoeren van waterbouwwerken en slibruimingen is een sediment quickscan zeer waardevol, er kan immers exact bepaald worden hoeveel m³ sediment er geruimd moet worden.

In het kader van onderhoudsbaggerwerken kan via een regelmatige opvolging van de slibtoename (of slibafname) afgetoetst worden of ingrijpen noodzakelijk is.

Voorbeeld van beschikbare data/deel van een Sediment Quickscan rapport.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.