Huidige weersomstandigheden vragen verhoogde waakzaamheid

Volgens de meest recente weermodellen zou de vorstperiode die in aantocht is van beperkte duur zijn maar vrij streng. Door de zachte winter zijn de meeste vijvers nog behoorlijk gebufferd en bedraagt de gemiddelde watertemperatuur 5,5°C – 7°C. De grote neerslaghoeveelheid van de voorbije weken heeft de grondwatertafel maximaal bijgevuld en nagenoeg elke vijver staan op winterwaterpeil en/of heeft voldoende waterdoorstroming. Er was dus voldoende waterverversing.

Toch moeten we hierbij een kanttekening maken en in de huidige periode zijn er 3 extra punten van aandacht. Een heel aantal vijvers zijn immers al in voorjaarsmodus.

1- Zoals beschreven in vorig bericht worden op een heel aantal vijvers reeds waterbloeien waargenomen en dit in meer of mindere mate. Het voorkomen van dergelijke bloei in putje winter is uitzonderlijk en abnormaal te noemen en zeker de biomassa’s van afgelopen winter zijn ongekend. Bij het intreden van de aankomende vorstperiode zal het water sterk afkoelen waarbij er een ijslaag gevormd wordt. Deze weersverandering zal voor veel waterbloeien de trigger zijn om in regressie te gaan en (abrupt) af te sterven.

Deze evolutie is natuurlijk te noemen in het najaar (najaarssterfte) en heeft een aantal negatieve gevolgen. We kunnen verwachten dat de gevolgen momenteel beperkter zijn dan in het najaar aangezien de watertemperatuur merkelijk lager is, het gemiddeld zuurstofpeil hoger (en minder onderhevig aan fluctuaties) en het zuurstofverbruik van de vissen lager. Anderzijds is de vorming van een ijslaag, de fysieke afsluiting van het vijverwateroppervlak waardoor enige atmosferische uitwisseling van gassen onmogelijk wordt, wel een mogelijk gevaar. En zeker mocht er sneeuwval plaatsvinden.

2- De vorstperiode in aantocht is vrij onstabiel en wordt gekenmerkt door Atlantische storingen. Dit betekent concreet dat de kans op sneeuwval ook merkelijk hoger wordt. IJs en sneeuw vormen steeds een slechte combinatie en bij de minste sneeuwvorming op het vijverijs is een verhoogde aandacht noodzakelijk.

Bij de vorming van een sneeuwlaag wordt fotosynthese verhinderd en zullen de opgebouwde waterbloeien onmiddellijk afsterven. Indien er een waterbloei van betekenis aanwezig is kan dit bijzonder problematisch zijn.

3- Momenteel kennen veel visbiomassa’s (door de hogere watertemperaturen) een verhoogde activiteit. Hun foerageergedrag is hoger dan in normale winters evenals hun zuurstofverbruik en metabolisme. Ook de plotse terugloop in watertemperatuur is niet bevorderlijk voor hun welzijn.

Omdat momenteel alertheid geboden is verwijzen we graag ook naar 2 belangrijke nieuwsberichten die uitgebreide achtergrondinformatie voorzien bij de huidige toestand.

https://aquaticengineers.be/2017/11/28/beluchten-of-ontgassen-gedurende-de-winterperiode/

https://aquaticengineers.be/2017/12/13/wat-te-doen-tijdens-en-na-een-periode-met-vorst/

Heeft u vragen rond de huidige situatie? Contacteer Aquatic Engineers vrijblijvend.

1 comment on “Huidige weersomstandigheden vragen verhoogde waakzaamheidAdd yours →

Laat een reactie achter