Sterke volatiliteit in waterbloeien, verhoogde najaarssterfte waargenomen

Najaarssterfte omvat het afsterven van een waterbloei (algenbloei) omwille van omgevingsfactoren zoals een dalende watertemperatuur, een kortere daglengte, een minder intensieve zoninstraling, hevige regenval of een tekort aan voedingsstoffen.

Indien vrije ammoniakwaarden hoog oplopen kunnen deze acuut letaal zijn voor het aanwezige visbestand maar ook een langdurige blootstelling aan lagere (niet letale) waarden zorgt voor gezondheidsproblemen bij vissen. Hierdoor worden vissen slomer, trager en foerageren ze minder.

Een waterbloei die op zijn hoogtepunt zit heeft zeer vaak een zeer hoge biomassa gevormd waardoor er een bijzondere grote impact is op de zuurstofhuishouding (laag tot zeer laag door het hoge zuurstofverbruik) en op de vrije ammoniakwaarde (hoog tot zeer hoog omwille van de verhoogde aanwezigheid van dood organisch materiaal van de algen).

Een direct gevolg van deze zuurstofloosheid en hoge vrije ammoniakwaarden is vissterfte, deze kan beperkt blijven maar ook zeer hoog oplopen.

Een tweede gevolg is dat de vangsten (zeer) sterk teruglopen. Een gevolg op middellange termijn is het dunner worden van de slijmhuid en het gevoeliger worden van de vissen voor parasitaire en bacteriële infecties.

Ammonia Reduce biedt hierbij een directe oplossing. Ammonia Reduce is een natuurlijk middel dat vrije ammoniak bindt in water en onmiddellijk verhoogde ammoniakwaarden laat teruglopen. Dit kan zeer belangrijk zijn om in te zetten wanneer er bijvoorbeeld een zeer plotse algenmortaliteit optreedt (najaarssterfte), er een wateromkering plaatsvindt of een lozing (overstort) gebeurt.

Snel ingrijpen kan de situatie snel laten normaliseren en veel vissen redden.

Contacteer AE vrijblijvend i.v.m. Ammonia Reduce en de benodigde dosering voor uw vijver.