Kans op najaarsomkering beperkt

De geleidelijke terugloop van de watertemperatuur is zeer positief te noemen voor vele vijvers. De kans op najaarsomkering daalt immers aanzienlijk wanneer de watertemperatuur geleidelijk aan afneemt.

Najaarsomkering is het verschijnsel waarbij de onderliggende waterlaag (deze boven de bodem) versneld naar boven opstijgt omdat de bovenlaag sterk en snel afkoelt. Nachtvorst van betekenis vroeg in het najaar werkt deze situatie aanzienlijk in de hand. Bij het opstijgen van de warme onderlaag wordt veelal waterrijk organisch materiaal meegevoerd door de waterkolom waardoor de organische belasting van het water sterk toeneemt en de zuurstofhuishouding sterk terugloopt. Ook de kans op vissterfte en het optreden van visziekten wordt waarschijnlijker door de verslechterde waterkwaliteit. In tegenstelling tot wat steeds vermoed wordt ziet men dit verschijnsel niet alleen bij diepe gelaagde meren maar ook bij ondiepe vijvers en plassen.

Visueel kan men najaarsomkering waarnemen door bruine of grijszwarte vlekken (wolken) in het water wat wijst op een plaatselijk fenomeen of een gedeeltelijke najaarsomkering. Bij een algehele verkleuring van het water spreekt men van een totale najaarsomkering.

Neem contact op met AE om advies in te winnen wanneer dit verschijnsel zich voordoet.

 

0 opmerkingen op “Kans op najaarsomkering beperktAdd yours →

Laat een reactie achter