Tips brandweerinterventie

Vanuit de sector van brandweerkorpsen kwamen veel positieve reacties en vragen over ons vorige bericht rond de aanhoudende zomerperiode:

https://aquaticengineers.be/2017/06/15/belangrijke-informatie-aanhoudende-zomerperiode/

In dit bericht gaan we dieper in rond noodbeluchting en verklaren we de aanbevelingen voor een noodinterventie.

  • Laat de pomp strategisch opstellen en  plaats de aanzuig op +/- 50 cm diepte (zeker niet op de bodem).

De reden hiervoor is vrij eenvoudig. Wanneer vissen in moeilijkheden komen migreren ze naar hogere waterlagen. Dit is dan ook bij voorkeur de zone die belucht/ontgast moet worden.

Water op +/- 50 cm diepte is van betere kwaliteit dan bodemwater. De kans dat er slib wordt meegezogen als de aanzuigleiding dieper geplaatst wordt is ook groter en hoe meer organisch materiaal er beroerd wordt, hoe meer zuurstof dat er nodig is om dit af te breken. De positieve effecten van beluchten worden dus teniet gedaan door het slib dat in het water wordt opgemengd.

Selecteer voor een noodinterventie steeds een diepere zone van de vijver (indien deze bereikbaar is voor pomp en voertuigen).

Indien er al vijverbeluchters of fonteinen (of een verse instroom van water) aanwezig zijn tracht dan de persstraal in lijn met deze beluchters op te stellen. Op deze manier wordt er een maximaal effect bekomen.

  • Laat spuiten met een gebonden straal op maximaal debiet en druk.

Bij een interventie wordt meestal een watergordijn gecreëerd waardoor de kleine waterdruppels gas kunnen uitwisselen met de atmosferische lucht. Zuurstof wordt opgenomen en ammoniak wordt uitgewassen.

Dit is de meest gangbare manier, echter is het debiet van dergelijk watergordijn veel lager dan deze van een gebonden straal. Ook verdampt er veel water bij hogere omgevingstemperaturen. Het water dat opnieuw uitregent op het wateroppervlak heeft ook te weinig effect om het vijverwater effectief te beroeren en mee te beluchten/ontgassen.

Een gebonden straal is dus veel efficiënter, zie verder.

  • Indien er meerdere aansluitingen zijn, benut deze zeker.

Bijna alle brandweerpompen hebben de mogelijkheid om meerdere waterkanonnen of monitors aan te sluiten en in te zetten. Vraag voor de interventie om zoveel mogelijk waterkanonnen mee te brengen als er uitgangen voorzien zijn.

Een brandweerinterventie gebeurt immers in uiterste nood en dan is een maximale benutting van de pomp(en) essentieel. Het verhogen van het zuurstofniveau op een zo kort mogelijke tijd is de sleutel om zoveel mogelijk vissen te redden.

  • Laat de gebonden straal onder een helling van 15° in het water spuiten.

Een gebonden straal met hoog debiet en druk opgesteld onder de juiste hoek zal ervoor zorgen dat er een muur van opgeschuimd water ontstaat. Deze muur heeft een dubbel effect en belucht/ontgast het opgezogen water in de straal maar ook het water in de vijver.

Een gebonden straal heeft nog een extra voordeel dat er na de schuimmuur een zeer zuurstofrijke zone ontstaat die dienst zal doen als verzamelpunt voor de vissen. De aanwezige vissen zullen migreren naar de uitloop van deze zone en massaal in de stroming gaan liggen en zo de levensbedreigende zones verlaten.

Een gebonden straal dient onder een hoek van maximaal 15° in het water te spuiten zal idealiter onderstaand spuitbeeld te geven. Afhankelijk van de situatie kan een hoek van 5° tot 10° ook aangewezen zijn om een ideaal spuitbeeld te bekomen.

  • Vermijd ten allen tijde dat er slib van de vijverbodem omgewoeld wordt.

Bodemslib kan op twee manieren opgewoeld worden bij een interventie:

1- De aanzuigleiding kan te diep gepositioneerd zijn waardoor er slib mee opgezogen en met water vermengd wordt.

2- Het waterkanon kan bodemslib opwoelen omdat de persstraal te diep in het water penetreert (onder een te grote hoek) omdat het water niet diep genoeg is (of te ondiep geworden is).

Opwoelen van organisch materiaal moet steeds vermeden worden omdat het opmengen van organisch materiaal in het vijverwater tot een hoog zuurstofverbruik leidt. Bacteriën zetten het organisch materiaal om en verbruiken hierbij zeer veel zuurstof uit het water, hoe warmer het water hoe nefaster het opwoelen van bodemslib wordt.

Naast het hogere zuurstofverbruik brengt het opwoelen van bodemslib ook vaak toxische verbinding in het water die in het bodemslib aanwezig zijn. Het gaat hierbij voornamelijk om methaan en waterstofsulfide.

Ook is het zo dat wanneer er slib opgewoeld wordt de ziektedruk toeneemt en visziekten veel frequenter voorkomen gedurende de daaropvolgende maanden.

  • Vraag op voorhand welke kosten dergelijke interventie met zich meebrengt want dit kan soms tegenvallen.

Meestal zal de kostprijs wel duidelijk meegedeeld worden bij een oproep tot interventie. Indien dit niet het geval is, vraag dit zeker zodat er achteraf geen vervelende situaties ontstaan.

 

0 opmerkingen op “Tips brandweerinterventieAdd yours →

Laat een reactie achter