Waterbloeien nog vrij instabiel

Het koude en latere voorjaar heeft ervoor gezorgd dat veel waterbloeien (algenbloeien) later in ontwikkeling kwamen. Heel wat vijvers bleven dus ook geruime tijd helderder en hadden een hoger doorzicht.

Typerend aan een opbouwende waterbloei in het voorjaar is de instabiliteit ervan. Zeker wanneer de weersomstandigheden volatiel zijn is het mogelijk dat een waterbloei in ontwikkeling abrupt afgebroken wordt. Uiterst zonnige dagen afgewisseld met zwaarbewolkte dagen zijn veelal een trigger (zoals afgelopen week het geval was).

Een (licht)bruine kleur van het water is dan vrij typerend en dit verschijnsel gaat tevens gepaard met lage(re) vangsten.

De zuurstofhuishouding is vrij pover tot slecht en te verklaren door het feit dat de algen geen zuurstof meer produceren maar zuurstof verbruiken. Dit omdat hun dood organische materiaal afgebroken/omgezet dient te worden.

De verhoogde organische belasting is nagenoeg integraal afkomstig van dit dood organische materiaal dat in het vijverwater aanwezig is. De hoeveelheid vrije ammoniak is ook hoger maar in het voorjaar zelden dodelijk voor het aanwezige visleven.

Doorheen de daaropvolgende dagen zal deze afbraak verminderen en zal het zuurstofpeil opnieuw stijgen. Ook zal de organische belasting dalen tot de situatie opnieuw genormaliseerd is. De vangsten zullen opnieuw toenemen en normaliseren.

In dergelijke situatie is het steeds aangewezen om 24u/24u te beluchten en continu zoveel mogelijk vers water te laten doorstromen (indien mogelijk).

Bij vragen of problemen kan u Aquatic Engineers steeds vrijblijvend contacteren.