Fishscreen

Sinds eind 2017 is het consortium Aquatic Engineers (Coene P), Ghent University (Aerts J) en Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (Aerts J) actief in het project “Visstandbeheer van commerciële wateren die worden gebruikt voor sportvisserij.”

Het onderzoeksdoel is het beoordelen van de impact van visstandbeheer van verschillende vissoorten die veel voorkomen in commerciële wateren die worden gebruikt voor sportvisserij. Met name snoek (Esox Lucius), snoekbaars (Sander lucioperca), baars (Perca fluviatilis), karper (Cyprinus carpio), brasem (Abramis brama) en blankvoorn (Rutilus rutilus).

Schubcortisol gekwantificeerd door ultra-performance vloeistofchromatografie gekoppeld aan tandem massaspectrometrie (UPLC-MS/MS) voor glucocorticoïden in visschubben werd ontwikkeld in een EN ISO/IEC 17025 gereguleerde omgeving en gevalideerd conform de criteria van de Europese Richtlijn No. 2002/657/EC.

Als biomerker voor chronische stress zal deze gecorreleerd worden met verschillende aspecten van het visstandbeheer. Deze bevindingen zijn van belang voor de sportvisserij, aangezien kwantificering en daaropvolgende vermindering van chronische stress cruciaal is bij het creëren van een duurzamere sector.

De bepaling van schubcortisol kan exact de fysiologische toestand van een vispopulatie definiëren.

Later in 2021 (begin 2022), afhankelijk van de evolutie van de pandemie, zal het consortium een symposium organiseren voor een specifieke doelgroep.

Meer informatie op volgende link: https://stresschron.eu/research/projects/optimization-fish-management-commercial-waters-used-sport-fishing

0 opmerkingen op “FishscreenAdd yours →

Laat een reactie achter