Jan Gotink – Heikneuter 2021

De cultuurraad van Kalmthout koos voor de 14e keer De Heikneuter*. De Heikneuter is een persoon, vereniging of instelling die een grote verdienste heeft in de ontplooiing van het culturele leven in de gemeente Kalmthout.

Reeds 30 jaar is Jan Gotink voorzitter van Visclub de Maatjes. De vereniging telt 400 leden en organiseert een 50-tal evenementen per jaar. Meer specifiek ligt de klemtoon op jeugdopleidingen en mensen met een beperking.

*De Kalmthoutenaren worden soms heikneuters genoemd. Verwijzend naar een vogel die leeft op arme zandgrond.