Bijsturen van uw viswaterbeheer en consolidatie

Momenteel bevinden we ons in een uitzonderlijke en zeer bijzondere periode. Naast de effecten en gevolgen van de zeer zachte winter brengt nu ook de Coronaproblematiek de nodige problemen inzake viswaterbeheer met zich mee.

We sommen hierbij de belangrijkste evoluties en maatregelen op. Voornamelijk van toepassing voor intensieve wedstrijdvijvers.

De extreem zachte winter waarbij de gemiddelde watertemperaturen dubbel zo hoog bleven als het langjarige gemiddelde zorgde ervoor dat in vele gevallen de vissen niet in winterrust gingen. Dit vertaalde zich positief in hoge(re) vangsten waarbij wintercriteria en winterwedstrijden hoge tot zeer hoge vangsten lieten optekenen. Voor de vissen zelf en waterkwaliteit zijn er echter wel belangrijke gevolgen. We nemen momenteel een sterk verhoogde uitval waar van zowel brasem als karper. Zowel parasitaire problemen (Costia en Trichodina) als bacteriële en virale problemen (karper) zijn courant.

Omdat vissen niet in winterrust gingen en bleven foerageren lieten ze een negatieve energiebalans optekenen. Concreet wil dit zeggen dat ze meer energie verbruikten dan ze konden opnemen. Dit heeft te maken met het zeer lage natuurlijke voedselaanbod in de winterperiode en het beperkte bijvoederniveau, samen met het feit dat de lagere watertemperatuur de benutting van het opgenomen voedsel lager inschaalt. De aanwezige vissen hebben dus meer vetreserve verbruikt in vergelijking met andere jaren wanneer ze volledig in winterrust gaan en hun metabolisme sterk vertraagd is.

Deze evolutie ging ook gepaard met een hogere stofwisseling. Concreet betekent dit dat de aanwezige vissen meer zuurstof verbruikten maar belangrijker is de verhoogde uitscheiding van koolstofdioxide (CO2) en Ammonium-N. Analyses tonen aan dat voornamelijk Ammonium-N een verhoogde waarde laat optekenen. De oorzaak hiervan is de lagere nitrificatie omwille van de lager ingeschaalde watertemperatuur.

Door de huidige Corona maatregelen zullen veel viswedstrijden uitgesteld of afgelast worden tot 3 april. De invloed van deze maatregel zal er toe leiden dat in de periode dat vissen hun vetreserve aangevuld dient te worden en hun immuniteit terug moet opbouwen minder voeder aangeboden wordt en er minder fysieke controle van de vissen zal plaatsvinden.

Om het viswaterbeheer in deze periode bij te sturen en te consolideren kunnen onderstaande maatregelen zeker zinvol en zelfs noodzakelijk zijn.

  • Het wordt sterk aanbevolen om in intensieve wedstrijd- of visvijvers met een hoge visbiomassa (brasem en karper) het tekort aan voedsel te compenseren en zelf gericht en voldoende bij te voederen.
  • Door de beperking van de visactiviteiten en een verlaagde controle door (wedstrijd)vissers is een verhoogde waakzaamheid zeker geboden. Hieronder kan verstaan worden dat bestuursleden regelmatig een rondgang rond de vijver uitvoeren (indien toegelaten) om onregelmatigheden in een vroeg stadium te kunnen vaststellen. Ook individuele recreatieve vissers kunnen (indien toegelaten) zeer waardevolle informatie verschaffen over het aasgedrag of de aanwezigheid van parasieten e.d.
  • Tracht in de mate van het mogelijke het normale viswaterbeheer te blijven uitvoeren (voeren, coccolietenkrijt, beluchten, …).
  • Stel momenteel minimaal 1 beluchter in op klok (nachtregeling) en dit van 22.00u tot 06.00u.

Zorg er zeker voor dat in geval van een volledige lockdown, en bij een minimale menselijke aanwezigheid en controle, uw vijversysteem stand alone kan draaien en dit voor een langere tijd en met beperkte inspanningen.

Aquatic Engineers wenst u en uw dierbaren het allerbeste in deze moeilijke tijden.

0 opmerkingen op “Bijsturen van uw viswaterbeheer en consolidatieAdd yours →

Laat een reactie achter