Update visziekten

Momenteel is er een zeer hoge ziektedruk waar te nemen. Zowel brasembestanden als karperbestanden staan zwaar onder druk.

Bij karper laat microscopisch onderzoek voornamelijk eencelligen zoals Costia of Ichthyobodo necatrix en Chilodonella optekenen. Bij brasem zijn het voornamelijk bacteriële problemen die voor vissterfte zorgen.

Costia of Ichthyobodo necatrix is een boonvormige flagellaat en veroorzaakt huidtroebeling (zie uitgelichte afbeelding). Het is een zeer actieve parasiet en typerende symptomen zijn een verhoogde slijmafscheiding door de huidcellen wat de typische grijswitte waas /troebeling geeft. Tevens veroorzaakt de parasiet ernstige irritatie.  Infecties met Costia gaan vaak met hoge sterfte gepaard. De aangetaste vissen zonderen zich eerst af en ontwikkelen ademhalingsmoeilijkheden, de vissen schuren zich en kunnen veelvuldig springen boven het wateroppervlak. Secundaire infecties zijn frequent. Deze parasiet vermenigvuldigt zich door celdeling en dit bij een temperatuur vanaf 3°C, dus ook in en na de winterperiode is deze parasiet te verwachten.

Costia necatrix - La Gazzetta delle Koi
microscopische opname Costia (Ichthyobodo necatrix)

Chilodonella is een ovale ciliaat die vooral voorkomt op de kieuwen van de vis en in een later stadium op de huid. Het is een protozoa. De ziekte veroorzaakt huidtroebeling en de eencelligen zijn tussen de 100 – 150 µm groot. Wanneer vissen besmet zijn, krijgen deze ademhalingsproblemen, de kieuwdeksels gaan openstaan en ze hangen aan het wateroppervlak happend naar lucht.

Het kan ook zijn dat vissen op de bodem liggen. In een vergevorderd infectiestadium komt de parasiet ook op de huid voor, waardoor deze meer slijm produceert en er huidtroebeling ontstaat.

De voortplanting van de Chilodonella vindt plaats door eenvoudige celdeling. Parasieten die zich voortplanten door celdeling kunnen binnen zeer korte tijd tot een enorme toename en dus verergering van de probleem leiden.

Chilodonella | Fish Pathogens
microscopische opname Chilodonella
bacteriële infectie bij brasem
typerend gedrag van karper met parasitaire problemen
spiegelkarper met huidtroebeling

0 opmerkingen op “Update visziektenAdd yours →

Laat een reactie achter