Geo Spatial Survey

Geo Spatiale analyses van Satelytics meet licht in het infraroodspectrum om bestanddelen in concentraties in ppm te detecteren en te kwantificeren. Zo maken algoritmen passieve bemonstering van water en grond mogelijk in een rastermatrix van 0,46 m bij 0,46 m pixelvierkant en PPB-nauwkeurigheid.

Hoe werkt het?

Multi- of hyperspectrale beelden worden verzameld van satellieten, UAV, vliegtuigen en vaste camera’s en verwerkt om zowel waarschuwingen als kwantitatieve resultaten voor onze klanten aan te leveren. Gegevens kunnen dagelijks worden verzameld en de resultaten kunnen binnen enkele uren naar onze klanten worden verzonden. Dit omvat het specifieke probleem, de locatie, omvang en zelfs kwalitatieve informatie, die de kosten, impact en operationele verstoringen voor onze klanten minimaliseert. De zon schijnt licht op het aardoppervlak en antennesensoren meten de reflectie. Net als het menselijk oog zijn camera’s sensoren die de rode, groene en blauwe banden detecteren en een standaard digitaal beeld opbouwen. Multi- en hyperspectrale beelden bevatten echter veel meer banden in de niet-zichtbare delen van het spectrum, het infrarood (IR).

De machine learning-algoritmen van Satelytics verwerken gegevens in het IR-spectrum, vergelijkbaar met traditionele spectroscopie. Dit type analyse maakt detectie mogelijk van unieke handtekeningen in de IR die kunnen worden gerelateerd aan specifieke te meten bestanddelen. Satelytics is een cloudgebaseerd softwaresuite. Onze algoritmen meten elke pixel elke keer met waarschuwingen en alarmen die binnen een paar uur nadat de gegevens zijn vastgelegd via sms of e-mail worden verzonden.

Beoordeel een volledig stroomgebied met voorwaartse bewaking op de door u gewenste frequentie. Bovendien maken archiefbeelden het mogelijk om achterwaarts te kijken met een historische gegevensopslag. Zie als specifiek voorbeeld een meer (110 hectare) waar een terugkerend probleem met cyanobacteriebloei (blauwgroene algen) optrad. Meetresultaten lieten al hogere fosforwaarden en een eutrofe toestand zien. Geospatial Survey wees uit dat de fosforbron aan het begin van het seizoen vooral ten zuiden van het meer lag, waar een beek instroomt. De Geospatial Survey van het omliggende land was ook in staat om de puntbronnen en de oorsprong van deze fosforbronnen perfect te lokaliseren. Op deze manier was een snelle en efficiënte sanering/oplossing mogelijk.

Figuur 1: Totaal fosfor in een meer gemeten in PPB.
Figuur 2: Totaal fosfor in de omgeving van het meer met de probleemzones/herkomst. Op deze manier kan snel en nauwkeurig een oplossing worden geformuleerd om het waterlichaam te saneren.
Figuur 3: Synchroon (retrospectief) bepalen van het biovolume van chlorofyl-a en fycocyanine in een meer met een interval van 1 jaar.

Satelytics-algoritmen:

• Waterkwaliteit: fosfor, chlororfyl-a, fycocyanine (delen per miljard, PPB)

• Fosfor op land, kale grond, vegetatie en wetlands (PPM-PPB)

• Zware metalen: arseen, barium, koper, ijzer, mangaan, op land of in water (PPB)

• Zoutgehalte, TSS (mg/liter), relatief sediment, troebelheid (NTU), temperatuur (±1,5 °C)

• Relatieve meting voor chloriden, calcium, sulfaten en andere zouten

• Bathymetrie tot een diepte van 45 meter

• Sub-aquatische vegetatie

• Landvegetatie langs de kustlijn, vaak een indicator van sedimentfiltering langs reservoirs of zijrivieren

• Vloeibare koolwaterstoffen

• pH

• Detectie van degradatie en veranderingen aan faciliteiten, kustlijnerosie

• Totale PFAS (PPT) komt in 2021

Neem vrijblijvend contact met ons op wat wij voor uw project kunnen betekenen.

0 opmerkingen op “Geo Spatial SurveyAdd yours →

Laat een reactie achter