Afvissing Dender Aalst

In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos voerde Aquatic Engineers in week 17/2022 de afvissing uit van de te dempen Dender in Aalst.

Persbericht Agentschap voor Natuur en Bos, Visserijbioloog Alain Dillen:

Op de Dender staan nog een aantal stuwen die aan vernieuwing toe zijn om scheepvaart mogelijk te houden en wateroverlast bij felle neerslag te beperken. De Vlaamse Waterweg is daarom momenteel bezig de stuw in Aalst te vernieuwen. De nieuwe stuwsluis komt een eindje stroomopwaarts van de huidige locatie, in een nieuw gegraven geul. De oude geul werd afgedamd en zal worden gedempt. Om de vissen die nog in de oude geul aanwezig waren te redden, gaf het Agentschap Natuur en Bos opdracht aan een gespecialiseerde firma (Aquatic Engineers) voor een afvissing. Er werden vooral paling, snoek, giebel en blankvoorn gevangen. Alle gevangen vissen werden weer in de Dender vrijgelaten op een veilige plaats stroomopwaarts van de werfzone.

“meer weten? https://www.vlaamsewaterweg.be/herbouwen-van-de-stuwen-op-de-dender