Nutriscan Klein Strand Jabbeke

In 2022 kreeg het Klein Strand te Jabbeke te maken met een ernstige cyanobacteriebloei wat leidde tot een wekenlang recreatieverbod.

Het Klein Strand ligt ten noordoosten van de stad Jabbeke, in de buurt van de stad Brugge.

Het ligt direct aan en ten zuiden van de E40 en is gevormd door zandwinning tijdens de aanleg van de deze snelweg. Ten zuiden en ten oosten van het meer liggen woonwijken. Het meer heeft een totale oppervlakte van 38.207 m2 en een maximale diepte van 5.30 m en wordt gebruikt voor recreatieve activiteiten zoals zwemmen en waterskiën. Aan de zuidoostkant van het meer is een strand aangelegd. De kleine vijver die wordt gebruikt om te vissen, direct ten westen van Klein Strand gelegen, is verbonden met het grotere meer en wordt in de lente beschouwd als een bron van migrerende cyanobacteriën.

Fosforconcentraties zijn zeer hoog in beide waterlichamen. Om vast te stellen waar de bron van de fosfor vandaan komt, de huidige situatie in het meer beoordelen en een reeks aanbevelingen met betrekking tot mogelijke herstelmaatregelen te nemen wordt een Nutriscan ondernomen.

Het Nutriscan-programma is een wetenschappelijk onderbouwde maar vereenvoudigde en betaalbare systeemanalyse voor kleine en middelgrote waterlichamen. Het Nutriscan-programma is speciaal ontwikkeld om voldoende informatie te verzamelen over de hoofdoorzaken van een schadelijke algenbloei zodat ook herstelmaatregelen kunnen worden bepaald. Het Nutriscan-programma bestaat uit drie belangrijke stappen:

1. Eerste onderzoek – Hierbij werken specialisten nauw samen met de vijverbeheerder om algemene informatie over het waterlichaam te verzamelen zodat potentiële bronnen van nutriënten kunnen worden geïdentificeerd, problemen kunnen worden beschreven en gerichte resultaten kunnen worden vastgesteld. Deze stap wordt over het algemeen uitgevoerd via e-mailvragenlijsten en/of een telefonisch interview.

2. Sediment- en waterkwaliteitsmonitoring – In deze stap zal een monsternemer het waterlichaam één of meerdere keren bezoeken (afhankelijk van de complexiteit van het watersysteem) om zowel water- als sedimentmonsters te verzamelen. Deze worden vervolgens naar onze geaccrediteerde laboratoria gestuurd voor analyse van alle belangrijke chemische parameters.

3. Rapportering en aanbevelingen – Na afronding van het monitoringprogramma zal een rapport opgesteld worden voor de vijverbeheerder waarin de verkregen resultaten worden samengevat en geïnterpreteerd. Er worden gerichte conclusies getrokken met betrekking tot de bronnen van de nutriënten en er wordt een overzicht van maatregelen voorgesteld die genomen kunnen worden om SAB’s te remediëren.