Remediëring vijver Kasteel Van Neigem

In het kader van een totaalremediëring van de kasteelvijver en het terugbrengen van de helderwaterstatus werd de volledige vijver gesaneerd. Na deze werken werd een nieuw bepotingsplan opgesteld en de nog aanwezige karperbiomassa verwijderd (week 5/2023).

In het voorjaar en zomer van 2023 volgt nog een monitoringsprogramma om de (her)ontwikkeling van macrofyten in kaart te brengen. Eind 2023 dient de kasteelvijver een optimaal doorzicht te hebben en een volledige helderwaterstatus te bereiken.