Pilot study Kanaal Roeselare-Leie

In opdracht van De Vlaamse Waterweg voert AE/LSI routinematige staalnames (sequentiële fosforextractie) uit in 2023 en dit voor een pilot study op het kanaal Roeselare-Leie, waarbij er ultrasone toestellen ingezet worden om de aanwezige blauwalgen te bestrijden. Hieraan wordt ook een ecologische studie gekoppeld om het effect van ultrasone golven na te gaan, zowel op blauwalgen als op de ecologie van de waterloop.

De pilot study start in april 2023 en loopt tot eind oktober 2023. Binnen deze study wordt tevens Psenner-fractionering uitgevoerd van een aantal stalen van de onderwaterbodem. Er wordt een ultrasone zone en 2 referentiezones weerhouden die elk 3 keer bemonsterd worden (meer bepaald voor, tijdens en na inzet ultrasone toestellen).