kostenefficiënt beluchten?

Het beheer van een visvijver brengt heel wat vaste kosten met zich mee. Dit gaat van de aankoop van de jaarlijkse pootvis (die steeds duurder wordt), de aankoop van visvoeder, de administratieve verplichtingen rond BTW, enzovoort.

Eén van de vaste kosten is de elektriciteitsfactuur. Deze factuur loopt op jaarbasis serieus op en is voornamelijk afhankelijk van het aantal beluchters (en hun capaciteit) die in de vijver ingezet worden. Het allerbelangrijkste is echter het gevoerde beluchtingsschema, dit bepaalt immers hoeveel stroom er verbruikt wordt en hoe hoog de energiefactuur uiteindelijk zal worden.

Hoeveel elektriciteit verbruikt een gemiddelde beluchter?

Standaard mag er gerekend worden dat een paddestoelbeluchter 1500 Watt (1,5 KW) elektriciteit per uur verbruikt. Het gemiddelde elektriciteitstarief bedraagt 0,35 euro/KWh (all in). Per uur dat een paddestoelbeluchter draait kost dit dus 0,525 euro (enkel aan elektriciteit).

In onderstaande tabel wordt een simulatie gemaakt in tijd en met meerdere beluchters.  De prijs wordt weergegeven in euro.

Het wordt dus onmiddellijk duidelijk dat efficiënt beluchten heel wat geld kan besparen.

Kostenefficiënt beluchten wil dus zeggen dat er enkel en alleen belucht wordt als het noodzakelijk is en anders niet. Concreet is dit wanneer het zuurstofgehalte een bepaalde ondergrens bereikt en dus te laag is of wordt.

Oplossingen?

De oplossing is in principe vrij eenvoudig en voor de hand liggend. Wanneer een digitale module (met zuurstofsonde en instel- afleesscherm) geïnstalleerd wordt tussen de beluchter(s) en het stroomnet wordt het mogelijk de beluchters zo in te stellen dat ze pas ingeschakeld worden als de ingestelde zuurstofondergrens bereikt wordt.

Het zuurstofgehalte wordt dus continue gemeten en kan ook afgelezen worden op het scherm van de digitale module.

Er zullen dus periodes zijn dat de beluchter gedurende dagen of weken niet aanslaat maar ook periodes dat deze 24u/24u zal draaien.

Voordelen?

Beluchten op reëel zuurstofgehalte kan de draaitijd en het elektriciteitsverbruik van de beluchters maar liefst met de helft verminderen.

Naast het financiële voordeel waarbij de beluchters geen minuut overbodig draaien heeft dit systeem nog een aantal heel sterke punten.

  • Menselijke fouten worden uitgesloten omdat het zuurstofgehalte van de vijver effectief gemeten wordt en bekend is. De beluchters gebruiken deze waarde als referentie.
  • Men kan op de digitale display steeds het zuurstofgehalte van het vijverwater aflezen en hiermee een trend berekenen wat betreft de vangsten of het eventuele visgedrag.
  • De visvangsten gaan gemiddeld hoger zijn omdat het zuurstofgehalte van de vijver stabieler is en minder onderhevig wordt aan schommelingen.
  • De kans op vissterfte verkleint ook aanzienlijk.
  • In bijna alle gevallen betaalt dit systeem zich terug na 1 jaar of minder.

Neem vrijblijvend contact op met Aquatic Engineers indien u vragen heeft hieromtrent.

 

0 opmerkingen op “kostenefficiënt beluchten?Add yours →

Laat een reactie achter