Afvissing sanering Grote Laak

In week 3/2022 werden in het kader van de sanering van de Grote Laak vissen verplaatst. De werken zijn intussen gevorderd tot aan de Staatsbaan in Tessenderlo. In de buurt van de Staatsbaan liggen een aantal vijvers die door historische overstromingen van de Grote Laak met vervuild water en slib zijn aangetast. Ook de schoonmaak van deze vijvers maakt deel uit van het project.

Op 21 januari 2022 werd een van de vijvers afgevist ter voorbereiding van de saneringswerken in februari. Bij de afvissing werden een 30-tal karpers in veiligheid gebracht. Die worden tijdelijk verplaatst naar een vijver in de buurt. Na de werken worden ze weer uitgezet in de schoongemaakte vijver.

Bij de sanering wordt niet alleen de vervuilde beekbodem verwijderd. Ook de vervuilde oevers worden afgegraven en weer hersteld met zuivere aanvulgrond en teelaarde. Deze werken zijn momenteel aan gang in de zone opwaarts de Staatsbaan. Het verontreinigde materiaal wordt afgevoerd naar de bergingssite ‘Kepkensberg’ die hiervoor door Tessenderlo Group is ingericht.

De sanering van het eerste deelgebied van 5 km zal nog tot mei 2022 duren. Afwaarts van deelgebied 1 rest nog één te saneren traject van 12 km dat gefaseerd aangepakt wordt in de periode 2022-2025.

*bron foto’s en tekst: Vlaamse Milieu Maatschappij

Meer informatie op https://www.vmm.be/nieuws/archief/sanering-grote-laak-in-tessenderlo